Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN LÊN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN LÊN
Tên lót
VĂN
Tên chính
LÊN
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônTRƯƠNG THỊ HOÀ (Năm)Xem gia đình này

Gia đình với TRƯƠNG THỊ HOÀ (Năm) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai