Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM HỒNG CẨM-

Tên đầy đủ
LÂM HỒNG CẨM
Tên lót
HỒNG
Tên chính
CẨM
Họ chính
LÂM

Kết hôn THANH TRẦM (Mười)Xem gia đình này