Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ LÀI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LÀI
Tên lót
THỊ
Tên chính
LÀI
Họ chính
NGUYỄN

Bà ngoại qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông ngoại qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đời THỊ NGÂU
1970 (Canh Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em