Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN NGỢITuổi đời: 71 niên1921-1992

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NGỢI
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGỢI
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1921 (Tân Dậu)

Kết hônNGUYỄN THỊ MAO (Sáu)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)
28 tháng 02 1945 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 24 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN CÔNG DANH (Ba)
1946 (Bính Tuất) (lúc 25 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN CÔNG PHƯỚC
1960 (Canh Tý) (lúc 39 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)
25 tháng 02 1970 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 76 ngày ứng với ngày 03 tháng 03 năm 2021) (lúc 49 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN CÔNG PHƯỚC
1984 (Giáp Tý) (lúc 63 tuổi)

Qua đời 22 tháng 09 1992 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tám năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 137 ngày ứng với ngày 02 tháng 10 năm 2021) (lúc 71 tuổi)

Tôn giáo
Phật giáo

Ghi chú: Pháp danh: THIỆN LỢI
Gia đình với NGUYỄN THỊ MAO (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
22 tháng
Con trai
15 niên
Con trai

Tôn giáo
Pháp danh: THIỆN LỢI