Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRỊNH VĂN ?-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN ?
Tên lót
VĂN
Tên chính
?
Họ chính
TRỊNH
Bà ngoại qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)