Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ MƠI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ MƠI
Tên lót
THỊ
Tên chính
MƠI
Họ chính
NGUYỄN

Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)