Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TẤN LỰC-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TẤN LỰC
Tên lót
TẤN
Tên chính
LỰC
Họ chính
NGUYỄN