Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN MINHTuổi đời: 69 niên1952-

Tên đầy đủ
VĂN MINH
Tên lót
VĂN
Tên chính
MINH
Họ chính