Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊNH PHÁT (Hai)-

Tên đầy đủ
THỊNH PHÁT (Hai)
Tên lót
THỊNH
Tên chính
PHÁT
Họ chính