Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN CƯƠNGTuổi đời: 72 niên1873-1945

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
CƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1873 (Quý Dậu)

Kết hôn THỊ QUYỀN (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN DIỆU
1894 (Giáp Ngọ) (lúc 21 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ TÚ
1896 (Bính Thân) (lúc 23 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ PHUÔNG
1899 (Kỷ Hợi) (lúc 26 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ XEM
1900 (Canh Tý) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN THƯƠNG
1905 (Ất Tỵ) (lúc 32 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ NHEN
1908 (Mậu Thân) (lúc 35 tuổi)

Qua đời 10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021) (lúc 72 tuổi)

Gia đình với THỊ QUYỀN (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con gái
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
6 niên
Con trai
4 niên
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái