Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHÙNG MINH CHÍ (Ba)Tuổi đời: 22 niên1999-

Tên đầy đủ
PHÙNG MINH CHÍ (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
CHÍ
Họ chính
PHÙNG

Sinh nhật 1999 (Kỷ Mão) 24 24

Anh em sinh raPHÙNG VĂN CHÍ EM (Tư)
2014 (Giáp Ngọ) (lúc 15 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
7 niên
Bản thân
16 niên
Em trai
Gia đình của mẹ với NGUYỄN NGỌC MINH - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn: