Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

DU THỊ ẢNH-1948

Tên đầy đủ
DU THỊ ẢNH
Tên lót
THỊ
Tên chính
ẢNH
Họ chính
DU

Kết hôn VĂN THI (Hai)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ GƯƠNG
1912 (Nhâm Tý)

Con trai sinh ra
#2
VĂN PHÁN
1914 (Giáp Dần)

Con gái sinh ra
#3
THỊ SẢNH
1917 (Đinh Tỵ)

Con gái sinh ra
#4
THỊ MÀNG
1918 (Mậu Ngọ)

Con trai sinh ra
#5
VĂN TRÂN
1923 (Quý Hợi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
HUỲNH KIM PHẤN (Hai)
1937 (Đinh Sửu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ THỂ (Ba)
20 tháng 02 1944 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Giêng năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 145 ngày ứng với ngày 10 tháng 03 năm 2021)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
HUỲNH CÔNG HIẾU (Năm)
30 tháng 03 1948 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 123 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2021)

Qua đời 1948 (Mậu Tý)

Gia đình với VĂN THI (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
6 niên
Con trai
VĂN THI (Hai) + THỊ CẢNH - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng