Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NHỰT TẢO (Năm)-

Tên đầy đủ
NHỰT TẢO (Năm)
Tên lót
NHỰT
Tên chính
TẢO
Họ chính

Kết hônNGUYỄN THỊ MUỘIXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với NGUYỄN THỊ MUỘI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai