Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ PHI LÍP (Hai)-

Tên đầy đủ
NGÔ PHI LÍP (Hai)
Tên lót
PHI
Tên chính
LÍP
Họ chính
NGÔ