Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ MINH SỬ (Năm)-

Tên đầy đủ
NGÔ MINH SỬ (Năm)
Tên lót
MINH
Tên chính
SỬ
Họ chính
NGÔ

Kết hônNGUYỄN NGỌC THẢOXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình với NGUYỄN NGỌC THẢO - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai