Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ PHƯƠNG (Ba)-

Tên đầy đủ
THỊ PHƯƠNG (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
Kết hônDƯƠNG VĂN HÙNGXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiHUỲNH VĂN BÚNG (Mười)
20 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 270 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2022)

Bà ngoại qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đúng ngay hôm nay ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2021)

Điện thoại
(84) 0291 3957579

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Gia đình với DƯƠNG VĂN HÙNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái