Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGỌC HỒ-

Tên đầy đủ
NGỌC HỒ
Tên lót
NGỌC
Tên chính
HỒ
Họ chính

Cha qua đời VĂN HIẾN
1982 (Nhâm Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân