Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN KỲ-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN KỲ
Tên lót
VĂN
Tên chính
KỲ
Họ chính
TRẦN

Bà nội qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)

Cha qua đờiTRẦN HẢI THOẠI
1983 (Quý Hợi)