Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HOÀNG DANH (Hai)Tuổi đời: 26 niên1995-

Tên đầy đủ
NGUYỄN HOÀNG DANH (Hai)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
DANH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1995 (Ất Hợi) 32 25

Anh em sinh raNGUYỄN GIA HUY (Ba)
2001 (Tân Tỵ) (lúc 6 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 261 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2022) (lúc 10 tuổi)