Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ BÉ (Năm)-

Tên đầy đủ
THỊ BÉ (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
Chị em sinh ra THỊ TÁM
1957 (Đinh Dậu)

Chị em sinh ra THỊ NỐP (Chín)
1961 (Tân Sửu)

Anh em sinh ra VĂN MƯỜI
1962 (Nhâm Dần)

Chị em sinh ra THỊ ÚT (Mười Một)
1966 (Bính Ngọ)

Bà nội qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 13 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Cha qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 72 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020)

Anh em qua đời VĂN MƯỜI
3 tháng 12 2015 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Mười năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 1 ngày ứng với ngày 06 tháng 12 năm 2020)07:35
ấp Xóm Lớn, xqã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.155155 Kinh độ (Lon): E105.134315

Nguyên nhân: Bệnh
Anh em qua đời HỮU LỢI (Tư)
11 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 309 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2020)11:45

Địa chỉ: đường Rạch Rập, phường 8, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
5 niên
Chị em
2 niên
Anh em
5 niên
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THƠI - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình của mẹ với TRẦN ? ? - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Chị em khác cha