Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN THÀNHTuổi đời: 68 niên1946-2014

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN THÀNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
THÀNH
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1946 (Bính Tuất)

Kết hôn THỊ KHÉO (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN QUANG TRUNG (Hai)
1971 (Tân Hợi) (lúc 25 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN TRUNG (Ba)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 26 tuổi)

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THÙY NGÂN (Tư)
1973 (Quý Sửu) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN MINH TRUNG (Năm)
1974 (Giáp Dần) (lúc 28 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THÚY NGÂN (Sáu)
1977 (Đinh Tỵ) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN BÍCH NGÂN (Bảy)
1980 (Canh Thân) (lúc 34 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
NGUYỄN ĐIỀN TRUNG (Tám)
1981 (Tân Dậu) (lúc 35 tuổi)

Vợ qua đời THỊ KHÉO (Hai)
21 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 30 ngày ứng với ngày 05 tháng 07 năm 2021) (lúc 41 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THÚY NHƯ (Hai)
1989 (Kỷ Tỵ) (lúc 43 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
NGUYỄN TIỂU NHƯ (Hai)
1994 (Giáp Tuất) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#3
NGUYỄN TRẦN BẢO NHI (Hai)
1997 (Đinh Sửu) (lúc 51 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
DƯƠNG PHÚC THỊNH (Hai)
2000 (Canh Thìn) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
NGUYỄN HOÀNG HUY (Ba)
2000 (Canh Thìn) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
DƯƠNG HIỂU MY (Ba)
2005 (Ất Dậu) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
HỒNG PHÚC (Hai)
2007 (Đinh Hợi) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
MẪN NGHI (Hai)
2008 (Mậu Tý) (lúc 62 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#9
NGUYỄN ANH THƯ
2014 (Giáp Ngọ) (lúc 68 tuổi)

Qua đời 15 tháng 04 2014 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Ba năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 99 ngày ứng với ngày 27 tháng 04 năm 2021) (lúc 68 tuổi)

Gia đình với THỊ KHÉO (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
2 niên
Con trai
2 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
4 niên
Con gái
2 niên
Con trai