Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG THỊ PHA-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG THỊ PHA
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHA
Họ chính
TRƯƠNG