Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG THỊ CÓ-

Tên đầy đủ
ĐẶNG THỊ CÓ
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
ĐẶNG

Kết hônPHẠM MINH LUÔNGXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
5 niên
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với PHẠM MINH LUÔNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái