Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN THI (Hai)Tuổi đời: 79 niên1877-1956

Tên đầy đủ
VĂN THI (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THI
Họ chính
Sinh nhật 1877 (Đinh Sửu) 32 30

Kết hôn THỊ CẢNHXem gia đình này

Kết hônDU THỊ ẢNHXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ RỒNG (Ba)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN THƠ (Tư)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TRÍ (Năm)
1883 (Quý Mùi) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DỤNG (Sáu)
1886 (Bính Tuất) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CANG(Bảy)
1891 (Tân Mão) (lúc 14 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ KÍCH (TT)
1897 (Đinh Dậu) (lúc 20 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
VĂN TONG
1900 (Canh Tý) (lúc 23 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
VĂN QUY
1902 (Nhâm Dần) (lúc 25 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN CHIÊU
1904 (Giáp Thìn) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
VĂN ĐÁNG
1906 (Bính Ngọ) (lúc 29 tuổi)

Cha qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 30 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
THỊ GƯƠNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 35 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
VĂN PHÁN
1914 (Giáp Dần) (lúc 37 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
THỊ SẢNH
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 40 tuổi)

Con gái sinh ra
#8
THỊ MÀNG
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 41 tuổi)

Con trai sinh ra
#9
VĂN TRÂN
1923 (Quý Hợi) (lúc 46 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 98 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 58 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
HUỲNH KIM PHẤN (Hai)
1937 (Đinh Sửu) (lúc 60 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 140 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2021) (lúc 61 tuổi)

Anh em qua đời VĂN TRÍ (Năm)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ THỂ (Ba)
20 tháng 02 1944 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Giêng năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 194 ngày ứng với ngày 10 tháng 03 năm 2021) (lúc 67 tuổi)

Chị em qua đời THỊ RỒNG (Ba)
1944 (Giáp Thân) (lúc 67 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
HUỲNH CÔNG HIẾU (Năm)
30 tháng 03 1948 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 172 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2021) (lúc 71 tuổi)

Vợ qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý) (lúc 71 tuổi)

Cháu ngoại gái qua đờiHUỲNH KIM PHẤN (Hai)
1949 (Kỷ Sửu) (lúc 72 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
HUỲNH KIM THẢO (Sáu)
4 tháng 11 1955 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021) (lúc 78 tuổi)

Qua đời 1956 (Bính Thân) (lúc 79 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
5 niên
Em gái
1 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
6 niên
Em trai
Gia đình của cha với ĐỖ THỊ NHẪN (CT) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
12 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với THỊ CẢNH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
Gia đình với DU THỊ ẢNH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
6 niên
Con trai