Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)Tuổi đời: 38 niên1983-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
THỌ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1983 (Quý Hợi) 52 44

Kết hôn? KIM NGÂNXem gia đình này

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 9 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 16 ngày ứng với ngày 22 tháng 04 năm 2021) (lúc 13 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 18 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2021) (lúc 28 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
Anh em
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
Chị em
Chị gái
Anh em
Chị gái
3 niên
Bản thân
Gia đình với ? KIM NGÂN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: