Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TÒNG BÁ-

Tên đầy đủ
TÒNG BÁ
Tên lót
TÒNG
Tên chính
Họ chính

Bà nội qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 119 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ KIÊM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ