Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN HOÀNG MINH (Ba)-

Tên đầy đủ
TRẦN HOÀNG MINH (Ba)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
MINH
Họ chính
TRẦN
Ông ngoại qua đờiVƯƠNG VĂN LỊNH (Ba)
3 tháng 12 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Mười Một năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 208 ngày ứng với ngày 12 tháng 12 năm 2021)