Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÌNH BÍCH TRÂM (Hai)-

Tên đầy đủ
TRÌNH BÍCH TRÂM (Hai)
Tên lót
BÍCH
Tên chính
TRÂM
Họ chính
TRÌNH