Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TÍNH-

Tên đầy đủ
VĂN TÍNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÍNH
Họ chính

Kết hônTRẦN THỊ QUÝXem gia đình này

Cháu nội trai sinh ra
#1
VĂN TOẠI
1742 (Nhâm Tuất)

Con trai qua đời VĂN HIẾU (Bảy)
1764 (Giáp Thân)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Bản thân
Gia đình với TRẦN THỊ QUÝ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai