Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN THẠCH (Tám)-

Tên đầy đủ
VĂN THẠCH (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THẠCH
Họ chính
Kết hônNGUYỄN THỊ TÂMXem gia đình này

Ông nội qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 170 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2020)

Chị em qua đời THỊ PHÈN (Hai)
13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 61 ngày ứng với ngày 01 tháng 08 năm 2020)

Con trai sinh ra
#1
VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 12 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2020)

Bà nội qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 81 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN THỊ TÂM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai