Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH THỊ THỂ (Ba)Tuổi đời: 70 niên1944-2014

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ THỂ (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THỂ
Họ chính
HUỲNH

Sinh nhật 20 tháng 02 1944 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Giêng năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 143 ngày ứng với ngày 10 tháng 03 năm 2021) 35 27

Anh em sinh raHUỲNH CÔNG HIẾU (Năm)
30 tháng 03 1948 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 121 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2021) (lúc 4 tuổi)

Bà ngoại qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý) (lúc 3 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH KIM PHẤN (Hai)
1949 (Kỷ Sửu) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh raHUỲNH KIM THẢO (Sáu)
4 tháng 11 1955 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 86 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021) (lúc 11 tuổi)

Ông ngoại qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân) (lúc 11 tuổi)

Chị em sinh raHUỲNH KIM ÁNH (Bảy)
21 tháng 09 1958 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Tám năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 15 tháng 09 năm 2021) (lúc 14 tuổi)

Cha qua đờiHUỲNH KHƯƠNG NINH
1981 (Tân Dậu) (lúc 36 tuổi)

Mẹ qua đời THỊ SẢNH
2000 (Canh Thìn) (lúc 55 tuổi)

Qua đời 9 tháng 04 2014 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 101 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2021) (lúc 70 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
7 niên
Bản thân
Anh em
Em trai
8 niên
Em gái
3 niên
Em gái