Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG VĂN LINH-

Tên đầy đủ
ĐẶNG VĂN LINH
Tên lót
VĂN
Tên chính
LINH
Họ chính
ĐẶNG