Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUANG PHÚ (Ba)Tuổi đời: 46 niên1975-

Tên đầy đủ
QUANG PHÚ (Ba)
Tên lót
QUANG
Tên chính
PHÚ (Ba)
Họ chính

Sinh nhật 1975 (Ất Mão) 30 24

Anh em sinh ra QUANG KHẢ (Tư)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra QUANG THUẬN (Năm)
1980 (Canh Thân) (lúc 5 tuổi)

Bà nội qua đờiPHÙNG THỊ NHẠN
9 tháng 12 1987 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 111 ngày ứng với ngày 23 tháng 11 năm 2021) (lúc 12 tuổi)

Ông nội qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 50 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 16 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
3 niên
Em trai