Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN KHIÊM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN KHIÊM
Tên lót
VĂN
Tên chính
KHIÊM
Họ chính
NGUYỄN

Kết hôn THỊ THẾ (Bảy)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ NHUNG
1923 (Quý Hợi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ BIA
1927 (Đinh Mão)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN UÔNG
1930 (Canh Ngọ)

Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ PHIA
1934 (Giáp Tuất)

Qua đời

Gia đình với THỊ THẾ (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
5 niên
Con gái
4 niên
Con trai
5 niên
Con gái