Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THỦY NGỌC DUY (Ba)-

Tên đầy đủ
LÂM THỦY NGỌC DUY (Ba)
Tên lót
THỦY NGỌC
Tên chính
DUY
Họ chính
LÂM