Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chân dung Lê Văn Duyệt

VĂN DUYỆT 黎文悅 (Hai)Tuổi đời: 69 niên1763-1832

Tên đầy đủ
VĂN DUYỆT 黎文悅 (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
DUYỆT
Họ chính
Còn được biết là
Tả quân Lê Văn Duyệt
Sinh nhật 1763 (Quý Mùi) 21

Ông nội qua đời VĂN HIẾU (Bảy)
1764 (Giáp Thân) (lúc 12 tháng)

Anh em sinh ra VĂN PHONG (Tư)
1769 (Kỷ Sửu) (lúc 6 tuổi)

Quân sự
Khâm sai Chưởng Tả Quân dinh Bình Tây tướng quân
31 tháng 05 1802 (Nhầm ngày mùng Một tháng Năm năm Nhâm Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 102 ngày ứng với ngày 10 tháng 06 năm 2021) (lúc 39 tuổi)

Cơ quan: Triều Nguyễn
Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ LẬP
1813 (Quý Dậu) (lúc 50 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N10.372860 Kinh độ (Lon): E106.266569

Nghề nghiệp
Tổng trấn Gia Định thành
Từ 1812 (Nhâm Thân) đến 1815 (Ất Hợi) (lúc 49 tuổi)

Tổ chức: Triều Nguyễn
Anh em qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021) (lúc 61 tuổi)

Nghề nghiệp
Tổng trấn Gia Định thành
Từ 1820 (Canh Thìn) đến 1832 (Nhâm Thìn) (lúc 57 tuổi)

Tổ chức: Triều Nguyễn
Qua đời 28 tháng 08 1832 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 11 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021) (lúc 69 tuổi)

Ghi chú: Đương chức Tổng trấn Gia Định thành.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Em trai
Anh em
Chị em
Chị em

Qua đời
Đương chức Tổng trấn Gia Định thành.
Đối tượng mediaTả Quân LÊ VĂN DUYỆTTả Quân LÊ VĂN DUYỆT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,072 × 1,266 điểm ảnh
Cỡ tệp: 672 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaLăng mộ LÊ VĂN DUYỆTLăng mộ LÊ VĂN DUYỆT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,072 × 804 điểm ảnh
Cỡ tệp: 541 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaTam quan Lăng Ông LÊ VĂN DUYỆTTam quan Lăng Ông LÊ VĂN DUYỆT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,080 × 833 điểm ảnh
Cỡ tệp: 787 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaMộ LÊ VĂN DUYỆTMộ LÊ VĂN DUYỆT
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,032 × 1,960 điểm ảnh
Cỡ tệp: 4,380 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaChân dung Lê Văn DuyệtChân dung Lê Văn Duyệt
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 660 × 436 điểm ảnh
Cỡ tệp: 146 KB
Loại hình: Hình chụp
Nổi bật hình ảnh: