Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRỊNH THỊ ?-

Tên đầy đủ
TRỊNH THỊ ?
Tên lót
THỊ
Tên chính
?
Họ chính
TRỊNH

Bà ngoại qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)