Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TRIỆU-

Tên đầy đủ
VĂN TRIỆU
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRIỆU
Họ chính

Bà ngoại qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý)

Ông ngoại qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em