Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHAN VĂN SƠN-

Tên đầy đủ
PHAN VĂN SƠN
Tên lót
VĂN
Tên chính
SƠN
Họ chính
PHAN

Kết hôn THỊ YÊNXem gia đình này

Vợ qua đời THỊ YÊN
1988 (Mậu Thìn)

Gia đình với THỊ YÊN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai