Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TRANH-

Tên đầy đủ
THỊ TRANH
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRANH
Họ chính

Bà nội qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông nội qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ÁNH
1984 (Giáp Tý)

Cha qua đời VĂN QUAN
1995 (Ất Hợi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em