Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HỒ QUỐC TRỌNG (Ba)Tuổi đời: 26 niên1995-

Tên đầy đủ
HỒ QUỐC TRỌNG (Ba)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
TRỌNG
Họ chính
HỒ

Sinh nhật 1995 (Ất Hợi) 30 24

Chị em sinh raHỒ THỊ NGUYÊN (Tư)
2004 (Giáp Thân) (lúc 9 tuổi)