Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN HOÀNG-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN HOÀNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
HOÀNG
Họ chính
TRẦN

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai