Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUANG PHỤC (Chín)Tuổi đời: 32 niên1959-1991

Tên đầy đủ
QUANG PHỤC (Chín)
Tên lót
QUANG
Tên chính
PHỤC (Chín)
Họ chính

Sinh nhật 1959 (Kỷ Hợi) 44 42

Chị em sinh ra THỊ MỸ VÂN (Mười) (Út)
1960 (Canh Tý) (lúc 12 tháng)

Bà nội qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 121 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021) (lúc 6 tuổi)

Mẹ qua đờiPHÙNG THỊ NHẠN
9 tháng 12 1987 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 113 ngày ứng với ngày 23 tháng 11 năm 2021) (lúc 28 tuổi)

Cha qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 32 tuổi)

Qua đời 1991 (Tân Mùi) (lúc 32 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Anh trai
5 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
2 niên
Em gái