Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN HOÀNG HUY (Ba)Tuổi đời: 21 niên2000-

Tên đầy đủ
NGUYỄN HOÀNG HUY (Ba)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
HUY
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 2000 (Canh Thìn) 26 25

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN THÀNH
15 tháng 04 2014 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Ba năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 99 ngày ứng với ngày 27 tháng 04 năm 2021) (lúc 14 tuổi)