Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG VĂN NGỮ-

Tên đầy đủ
VƯƠNG VĂN NGỮ
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGỮ
Họ chính
VƯƠNG