Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

BÙI TẤN ÚT-

Tên đầy đủ
BÙI TẤN ÚT
Tên lót
TẤN
Tên chính
ÚT
Họ chính
BÙI

Kết hônPHAN THỊ NHỊXem gia đình này

Chị em sinh raBÙI NGỌC TRINH
1955 (Ất Mùi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Gia đình với PHAN THỊ NHỊ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai