Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐÌNH HIỆP (Tư)-

Tên đầy đủ
ĐÌNH HIỆP (Tư)
Tên lót
ĐÌNH
Tên chính
HIỆP (Tư)
Họ chính
Bà nội qua đờiPHÙNG THỊ NHẠN
9 tháng 12 1987 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 64 ngày ứng với ngày 03 tháng 12 năm 2020)

Ông nội qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 3 ngày ứng với ngày 03 tháng 10 năm 2020)