Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐÌNH HIỆP (Tư)-

Tên đầy đủ
ĐÌNH HIỆP (Tư)
Tên lót
ĐÌNH
Tên chính
HIỆP (Tư)
Họ chính

Bà nội qua đờiPHÙNG THỊ NHẠN
9 tháng 12 1987 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 115 ngày ứng với ngày 23 tháng 11 năm 2021)

Ông nội qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021)