Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ MỸ KHEN (Ba)-

Tên đầy đủ
THỊ MỸ KHEN (Ba)
Tên lót
THỊ MỸ
Tên chính
KHEN
Họ chính

Kết hônTRẦN HOÀNG VŨXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Gia đình với TRẦN HOÀNG VŨ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái