Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ MAN1916-

Tên đầy đủ
THỊ MAN
Tên lót
THỊ
Tên chính
MAN
Họ chính

Sinh nhật 1916 (Bính Thìn) 34

Chị em sinh ra THỊ GÀN
1920 (Canh Thân) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ YẾN
1922 (Nhâm Tuất) (lúc 6 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
5 niên
Em gái
3 niên
Em gái