Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN TƯTuổi đời: 65 niên1956-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN TƯ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1956 (Bính Thân) 29 29

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em